Succesvolle opening van EnergieLoket Valkenswaard

Op zaterdag 13 januari opende wethouder Pijnenburg het EnergieLoket in de bibliotheek.

In een mooie ruimte werden de verschillende gasten toegesproken door eerst
Lilian Martens van de bibliotheek, die verheugd was ons loket te kunnen herbergen.

Want, zo benadrukte zij, de bibliotheek is er niet alleen om boeken uit te lenen.
Ze wil midden in de Valkenswaardse samenleving staan èn er deel van uitmaken.

Joop van Meel bedankte namens de initiatiefgroep Energiek Valkenswaard zowel de bibliotheek, als de RABO-bank, als de gemeente als KempenEnergie voor de ondersteuning die Energiek Valkenwaard tot nu toe reeds mocht ontvangen.
En natuurlijk iedereen voor de aanwezigheid.

Daarna kreeg de wethouder het woord.
Die vertelde erg blij te zijn met dit burgerinitiatief.
In deze moderne tijden is het nadenken over en meebuigen met de energietransitie steeds meer een must.

Hij vertelde zelf energie te krijgen van het enthousiasme van de vrijwilligers.
Om te tonen dat de gemeente het burgerinitiatief steunt, gaf hij de voorzitter
vijf  vouchers voor een gratis energiescan.
Zo’n scan wordt uitgevoerd door deskundigen van KempenEnergie. Daarna krijgen  de woningeigenaren een goed onderbouwd en gedetailleerd advies  over wat raadzaam is om de eigen woning te verduurzamen.
De vijf scans (met een waarde van € 75 per stuk) worden verloot onder de mensen
die  naar het Energie Loket komen om door onze gidsen geïnformeerd te worden.

Aansluitend bleef het tot 12.00 uur gezellig druk.
Onder het genot van koffie en handzame cakejes werden nieuwe plannen gesmeed en…

de eerste zeven “klanten” kwamen reeds om voorlichtend advies !!!

Hopelijk voorziet deze nieuwe voorziening in een groeiend aantal bezoekers,
opdat Valkenswaard  zo fossielvrij mogelijk verder de toekomst in gaat.

Het EnergieLoket is elke zaterdag in de leeszaal van de bibliotheek geopend
tussen 10 en 12 uur.

Zie ook de websites: www.energiekvalkenswaard.nl  en www.kempenenergie.nl